KONTAKT

Provozovatel

Machalík Josef, Bánov 508,

IČO: 72006579, DIČ: CZ7508044599,

email: machalik.josef@email.cz

Kontakt na prodejny:

Arx prodejna, tel. 773652053

MANIA prodejna, tel. 773652052

PROVOZNÍ DOBA:

PO-NE 9.00-21.00